Jak již bylo na úvodní stránce zmýněno jsme stavební firma a realizace staveb patří mezi naše hlavní činnosti. Provádíme od drobných zednických prací, přes rekonstrukce bytů, bytových jader, rekonstrukce domů, zateplování objektů, výstavby rodinných domů na klíč až po naše vlastní projekty.

Zaměstnáváme pouze kvalitní pracovníky, kteří vědí jak se mají k práci postavit. Na kvalitu odvedené práce osobně dohlédneme a práce předáváme v takovém stavu, jako bychom si je dělali pro sebe domů. Bohužel drobným vadám se nevyhne nikdo a proto se snažíme reklamace / jestli se vyskytnou/ řešit okamžitě a co nejrychleji. Ceny stavebních prací jsou v dnešní době mezi jednotlivými firmami hodně odlišné. Ceny našich stavebních prací nepatří mezi nejnižší, ale snažíme se svoji práci odvést kvalitně a chceme za to být i odměněni. Rádi vám, zdarma, podle dodaného rozpočtu vypracujeme předběžnou cenovou nabídku. Cenouvou nabídku vám vypracujeme i bez rozpočtu a výkazu výměr, ale už to není zdarma, protože budeme muset strávit nějaký čas nad spracováním výměr podle projektu stavby. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Copyright © 2010 ZK Stavby, s.r.o.