Prvním krokem před samotnou realizací stavby nebo rekonstrukcí, je zpracování studií připravované stavby. Ve studiích jsou ztvárněné představy investora jak by měla budoucí stavba vypadat. Studie nejsou výkresy podle kterých by se měla stavba stavět, slouží pouze jako předloha pro stavební projekt. Po odsouhlasení studií investorem se začíná s tvorbou stavebního projektu. Kategorií stavebních projektů je celá řada, jejich rozsach se odvíjí od požadavků investora a od toho do jaké kategorie stavba spadá / projekt pro územní řízení, ohlašení stavby, stavební povolení/. Nejvíce propracovaný je prováděcí stavební projekt. Tento projekt slouží pro stavební firmu k realizaci stavby a pro jednání s úřady. Vzhledem k ceně se tento druh projektu moc nevytváří. V dnešní době se většina staveb realizuje podle jednodušší projektové dokumentaci tj. projekt pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Tento druh projektů je o dost stručnější než prováděcí projekty měl by sloužit pouze pro jednání s úřady, ale ve většině případů se podle těchto projektů realizuje celá stavba. Výsledkem je, že realizační firmy musí řešit s investory spoustu nevyřešených detailů a dalších problémů přímo na stavbě. Za dobu naší činnosti jsme se setkali s několika takovými projekty a vyřešení problému potom prodlužuje trvání stavby a stavba se prodražuje.

Snahou naší firmy je vypracovat projekt do takové podoby, aby stavební firma byla schopná stavbu zrealizovat,
bez větších komplikací, již podle projektu pro ohlášení stavby. Rádi vám vypracujeme nezávislou cenovou nabídku, stáčí nás kontaktovat.

Copyright © 2010 ZK Stavby, s.r.o.